Het Nationale Gesprek — ook in Groningen!

Rob Vens
18-01-18 13:06 Commentaar
EEN GESPREK MET EEN TOTAAL ONBEKENDE IS EEN AVONTUUR doe mee! Een samenleving is een dynamisch geheel. Teveel eenheid leidt tot eenheidsworst, teveel verschil leidt tot uiteenvallen van de maatschappij. De balans is belangrijk. In onze huidige samenleving zijn de krachten van tegenover elkaar staan aan het groeien. In de steden sterker dan op het land. Immigranten, asielzoekers, buitenlanders, andere religies, andere culturen…Nederland verandert. Wij en zij, jong en oud, arm en rijk, hoog opgeleid en laag opgeleid, wit en zwart, platteland en stad, homo en hetero, kerk en moskee.
Nieuw initiatief waaraan Rob Vens Mediation & Coaching bijdraagt door in de nieuwe gemeente Het Hogeland dit gesprek te helpen organiseren. Met name in nieuw ingedeelde gemeentes kan een dergelijk gesprek bijdragen aan de sociale cohesie, wederzijds begrip en bekendheid. Het Hogeland is vanaf 2019 een nieuwe gemeente in Noord-Oost Nederland, ontstaan vanuit de gemeenten Eemsmond, Bedum, Winsum en De Marne: Gemeente Het Hogeland Gemeente Het Hogeland Het Nationale Gesprek is met veel succes gevoerd in de gemeenten Gouda, Wassenaar, Helmond, Kampen en Bergen op Zoom. Inwoners worden willekeurig door een computer geselecteerd en uitgenodigd, waarbij gestreefd wordt naar een maximale diversiteit om een goed doorsnede te krijgen van de bevolking. Het gesprek wordt geleidt door ervaren mediators, het doel is immers om in gesprek te gaan met elkaar, op een positieve en nieuwsgierige grondtoon.