Waarom facebook niet sociaal is

Vandaag werd gemeld dat facebook binnen enkele uren 40 miljard in (beurs-)waarde is gekelderd. En dat allemaal vanwege het privacy-schandaal rond het Britse dataminingbedrijf Cambridge Analytica.

Dat schandaal staat niet op zichzelf. Er zijn allerlei perikelen rondom facebook: Russische bemoeienis met de Amerikaanse en zelfs de Nederlandse verkiezingen, beïnvloeding van opinie door betaalde maar ook gehackte facebook gebruikers, en veel andere bedenkelijke aspecten van de mega-machine die facebook geworden is.

De grootste bedrijven op onze planeet zijn advertentie bedrijven:

Deze bedrijven verdienen hun geld met het verkopen van de kennis die zij hebben van hun gebruikers. Hun bedrijfsmodel staat of valt met hun omvang: doordat ze zoveel gebruikers hebben kunnen ze zoveel informatie verzamelen, en dat stelt ze weer in staat om die informatie te verkopen voor commerciële partijen.

Ik heb daar veel moeite mee, en ik ben niet de enige. Het is mijn overtuiging dat niemand eigenaar is van data die betrekking heeft op mijn persoon, behalve ik zelf. En dat ik de volledige controle moet hebben over die data en het gebruik daarvan.

Maar dat is één aspect van mijn probleem met facebook.

Een ander, en in deze context (conflict management) relevanter aspect is de rol van de zogenaamde social media. Moderne technologie stelt ons in staat alles met iedereen te delen. Ik vind het heerlijk dat ik regelmatig voorzien wordt van foto’s van mijn kleinkinderen die zo ver weg wonen dat ik niet in staat ben ze vaak genoeg te bezoeken. Het probleem is alleen dat ik dat tot nu toe alleen maar kan doen doordat een (commerciële partij) zich ertussen nestelt (de zgn. middle man). Deze partij meent zich allerlei voordelen te kunnen toe-eigenen door dit te doen, terwijl de technologie op zichzelf (waar ik toevallig het één en ander van af weet…) het mogelijk maakt om dit ook rechtstreeks te doen, zonder die middle-man dus.

Doordat de controle zich buiten ons gezichtsveld afspeelt, en de schaal waarop dit gebeurt, is het medium veel te kwetsbaar voor misbruik.
Statistic: Number of monthly active Facebook users worldwide as of 4th quarter 2017 (in millions) | Statista
Find more statistics at Statista

Er is iets dat heet de Wet van Godwin die zegt:

naarmate online-discussies langer worden, nadert de waarschijnlijkheid van een vergelijking met de nazi’s of Hitler tot 1

Dit is niet omdat de wereld vol is van klo***ken! Het is voor een groot, misschien wel het grootste gedeelte, te wijten aan de eigenschappen van een massaal gebruikt medium waarin directe feedback (je hebt geen idee wie jouw berichten leest of hoe ze erop reageren) vrijwel afwezig is.

Om die reden is de term “social media” mijns inziens niet erg van toepassing. Er is in feite weinig “social” aan! Er is ook een groeiende massa aan onderzoeken die de tekortkomingen aan het licht brengen.

Laten we gaan onderzoeken hoe wij de technologie kunnen gebruiken in plaats van andersom. En zeker niet dat aan commerciële bedrijven overlaten.

Het Nationale Gesprek — ook in Groningen!

EEN GESPREK MET EEN TOTAAL ONBEKENDE IS EEN AVONTUUR

doe mee! Een samenleving is een dynamisch geheel. Teveel eenheid leidt tot eenheidsworst, teveel verschil leidt tot uiteenvallen van de maatschappij. De balans is belangrijk. In onze huidige samenleving zijn de krachten van tegenover elkaar staan aan het groeien. In de steden sterker dan op het land. Immigranten, asielzoekers, buitenlanders, andere religies, andere culturen…Nederland verandert. Wij en zij, jong en oud, arm en rijk, hoog opgeleid en laag opgeleid, wit en zwart, platteland en stad, homo en hetero, kerk en moskee.

Nieuw initiatief waaraan Rob Vens Mediation & Coaching bijdraagt door in de nieuwe gemeente Het Hogeland dit gesprek te helpen organiseren. Met name in nieuw ingedeelde gemeentes kan een dergelijk gesprek bijdragen aan de sociale cohesie, wederzijds begrip en bekendheid. Het Hogeland is vanaf 2019 een nieuwe gemeente in Noord-Oost Nederland, ontstaan vanuit de gemeenten Eemsmond, Bedum, Winsum en De Marne:

Gemeente Het Hogeland
Gemeente Het Hogeland

Het Nationale Gesprek is met veel succes gevoerd in de gemeenten Gouda, Wassenaar,Helmond, Kampen en Bergen op Zoom. Inwoners worden willekeurig door een computer geselecteerd en uitgenodigd, waarbij gestreefd wordt naar een maximale diversiteit om een goed doorsnede te krijgen van de bevolking. Het gesprek wordt geleidt door ervaren mediators, het doel is immers om in gesprek te gaan met elkaar, op een positieve en nieuwsgierige grondtoon.

Buurtbemiddeling en sociale cohesie

Buurtbemiddeling is een grote vlucht aan het nemen. Meer dan 65% van de Nederlandse gemeenten bieden deze gratis en laagdrempelige dienst aan, waarmee veel conflicten tussen buren opgelost kunnen worden, en de leefbaarheid vergroot.

Ook in de regio’s waar Rob Vens Mediation & Coaching actief is (Groningen, Amsterdam en Almere) zijn getrainde en gecertificeerde vrijwilligers actief als buurtbemiddelaar. Zit u met een conflict met de buren? Wilt u assistentie bij het oplossen van dat conflict? Dan is buurtbemiddeling zeker iets om te overwegen. 86% van de aangemelde conflicten worden door de inzet van buurtbemiddeling tot wederzijdse tevredenheid opgelost!

Buren zijn niet altijd “goede” buren. Soms is er helemaal geen contact behalve een kort knikje of een “moi”. Als er dan ergernissen ontstaan kunnen die in de loop van de tijd opbouwen en soms zó hoog zitten dat het woongenot er volledig door verdwenen is.

Andere sociale structuren die tot de gewenste cohesie leiden ontbreken steeds meer. Vroeger was dat de kerk, maar in veel Noord-Groningse gemeenten zijn ook nog veel verenigingen actief. In mijn dorp waren 60 jaar geleden 20 café’s — nu nog één. Mensen hebben een druk leven, vaak met werk verder weg, en daardoor is de kans om opbouwende conflicten in een vroeg stadium te bespreken en wederzijds begrip te houden veel kleiner geworden. In deze ontwikkeling is het erg fijn dat buurtbemiddeling nu breed omarmt wordt. Wij maken mee dat dankzij buurtbemiddeling buren die al 10 jaar niet meer met elkaar spraken weer met elkaar in gesprek kwamen.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid houdt de statistieken bij, en zorgt ook voor de kwaliteit van het aanbod. Als buurtbemiddelaar wordt je getraind, en voortdurend bijgeschoold (verplicht om de certificaten te behouden).

Hoe vraag ik buurtbemiddeling aan?

Uw gemeente heeft hier informatie over. Voor de gemeenten waar wij actief zijn hieronder specifieke contactinformatie:

Gescheiden? Zijn mediationkosten aftrekbaar? | Nieuwe Stap

https://nieuwestap.nl/gescheiden-zijn-mediationkosten-aftrekbaar/?_scpsug=crawled_236279_e5c81930-0d8f-11e7-b1af-f01fafd7b417#_scpsug=crawled_236279_e5c81930-0d8f-11e7-b1af-f01fafd7b417

Gescheiden? Zijn mediationkosten aftrekbaar? | Nieuwe Stap Alles is geregeld en jullie wonen nu beiden in een eigen huis. Voor de belastingdienst zijn jullie daarom geen fiscaal partners meer, tenzij je dat nog wilt in het jaar dat jullie gescheiden zijn. In het eerste geval moeten jullie afzonderlijk de belastingaangifte doen.

 

Oud-rechter wordt eerste hoogleraar Mediation – Mr. Online

Oud-rechter wordt eerste hoogleraar Mediation – Mr. Online

http://www.mr-online.nl/oud-rechter-wordt-eerste-hoogleraar-mediation/?_scpsug=crawled_236279_7c28f060-0f44-11e7-fedc-90b11c40440d#_scpsug=crawled_236279_7c28f060-0f44-11e7-fedc-90b11c40440dOud-rechter wordt eerste hoogleraar Mediation – Mr. Online Allewijn wordt hiermee de eerste bijzonder hoogleraar Mediation van Nederland. De MfN is de federatie van alle landelijke beroepsverenigingen van mediators, het CvC is een opleidingsinstituut op het gebied van mediation. Deze instellingen verwachten dat de wetenschappelijke bestudering van mediation met deze benoeming wordt gestimuleerd en de beoefening daarmee naar een hoger plan wordt getild.

 

Toch geld voor mediation in strafrecht | Nieuws | Rechtspraak

Toch geld voor mediation in strafrecht | Nieuws | Rechtspraak

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Toch-geld-voor-mediation-in-strafrecht.aspx?_scpsug=crawled_236279_9a394680-1120-11e7-ca64-00221934899c#_scpsug=crawled_236279_9a394680-1120-11e7-ca64-00221934899cToch geld voor mediation in strafrecht | Nieuws | Rechtspraak Minister Van der Steur kondigde eerder aan dat er in 2017 geen geld voor is. Volgens het amendement kan dekking worden gevonden door gereserveerde middelen voor de reorganisatie van bestuursrecht in hoogste instantie hiervoor te gebruiken. De begroting van V en J is ook aangenomen.

 

Ontslag? Blijf weg bij de Kantonrechter. Kies voor mediation!

mr G.R.A. Apol

Met trots kondigde de Rijksoverheid op 1 juli 2015 aan dat het nieuwe ontslagrecht eenvoudiger, sneller en minder kostbaar zou worden voor de werkgevers. Het t…

Source: www.hrbase.nl

Door problemen rondom het nieuwe ontslagrecht, dat beloofde zaken eenvoudiger te maken, maar die belofte niet lijkt waar te kunnen maken, ligt het meer voor de hand mediation te gebruiken. Of dit “verplicht” gemaakt moet worden is een ander verhaal, maar het is duidelijk dat mediation voor beide partijen een interessant en kosteneffectief alternatief is.

Beleidsbemiddeling, een nuttig instrument?

In de sfeer van mediation is conflictbemiddeling over zakelijke-, arbeids- en relationele geschillen een bekend fenomeen. Bemiddeling in maatschappelijke conflicten, bekend onder beleidsbemiddeling,

Source: www.linkedin.com

Maatschappelijke conflicten nemen toe, omdat de afstand tussen de beleidsmakers en de burger soms te groot is geworden. Burgers ervaren de beleidsmakers (of ze nu in het gemeentehuis zitten, een thuiszorg organisatie, of in de provincie of parlement, laat staat Brussel) niet als hún spreekbuis.

Zelf ook geconfronteerd met steeds weer uit de hand lopende bijeenkomsten over bijvoorbeeld een dorpshuis of aanleg van een weg dwars door het dorp, is mijn vraag ook: hoe kun je partijen wél weer in dialoog krijgen?

De inzet van een beleidsbemiddelaar, iemand getraind in mediation en onderhandelingstechnieken, kan de stoom zeker van de ketel halen. De mediator is onpartijdig, kan zich wellicht ook als zodanig positioneren, en daardoor voor beide partijen acceptabel zijn om het proces te sturen. Daardoor krijgen beide partijen waarschijnlijk meer dan meestal het geval is bij dit soort bijeenkomsten of democratische overlegprocessen (denk aan de discussies rond de opvang van vluchtelingen!) de kans hun gedachten te uiten en te delen.

Mediators hebben de beschikking over een scala aan methodieken om de scherpte uit de discussies te halen, de polarisatie uit te schakelen, en mensen weer te laten luisteren. De inzet van deze gereedschapskist in de actuele problematiek rondom maatschappelijke conflicten in de vorm van beleidsbemiddeling kan van grote waarde zijn.

  • 1
  • 2
  • 5

Powered by

Copyright © 2019, reflektis & Rob Vens