Bij Rob Vens Mediators & Partners zetten we coaching in om mensen verder te helpen. Het kan gaan om begeleiding bij het oplossen van (langlopende) conflicten, om ondersteuning bij ‘agile’ werken en om ‘executive coaching’: een vorm van coaching die bestuurders helpt om weer vat te krijgen op de organisatie en hun eigen rol daarin.

Conflict Coaching

Bij Rob Vens Mediators & Partners wordt u persoonlijk begeleid in het leren beheersen van interactiestrategieën en u ontwikkelt vaardigheden om op opbouwende wijze met conflicten om te gaan. De interactie met uw coach is veelal face-to-face, maar kan ook schriftelijk, telefonisch, of met videobellen plaatsvinden.
In het coaching traject werken we aan onderstaande aspecten.

  • Inzicht in de aard van een conflict verwerven of vergroten.
  • Een aanpak ontwikkelen om een conflict actief te managen.
  • Mogelijke communicatiepatronen en -gedragingen te exploreren en te oefenen.

De coach helpt u beter om te gaan met het conflict of de conflicten. Het doel van het coaching traject is persoonlijke groei, specifiek in de actuele context van lopende conflicten.

Agile Coaching

Wij werken via reflektis dagelijks aan de bedrijfsvoering en processen van grote- en middelgrote organisaties. Enterprise architectuur zoals dit in ‘vaktaal’ heet werkt aan de lenigheid van organisaties. In de huidige maatschappij moeten organisaties dagelijks kunnen schakelen én van koers kunnen veranderen om te kunnen overleven. Die lenigheid heet met een mooi woord ‘agility’. Oftewel je medewerkers en organisatie moeten ‘agile’ zijn. Maar hoe doe je dat, en wat heb je ervoor nodig om die agility te bereiken en te behouden?

In een aantal gesprekken coachen wij u in uw eigen ‘agility’ en leert u hoe u kunt omgaan met de dagelijkse druk, veranderingen en conflicten. En u leert vooral ook hoe u dat op een prettige en verantwoorde manier kunt verweven in uw dagelijks werk.

Zoekt u hulp bij het coachen van (ontwikkelaars-) teams in scrum en agile werken? Wij zijn één van de meest ervaren en veelgevraagde scrum en agile coaches in Nederland en daarbuiten. Kijk op de site van Reflektis voor ons aanbod op dat gebied.

Training: Omgaan met conflicten in agile teams

In deze ééndaagse workshop leert u de betekenis van conflicten en hoe hiermee om te gaan, specifiek toegespitst op agile teams. Deze training is met name bedoeld voor scrum masters die hun gereedschapskist willen aanvullen, en voor teams die worstelen met conflicten binnen het team of met de omgeving. Voor meer informatie en om u aan te melden, ga naar:

Executive Coaching

Onder andere door ons werk als bedrijfsadviseur spreken wij, als geen ander, de taal van de ‘board room’. Als lid van de directie of raad van bestuur staat u dagelijks onder druk en moet men in staat zijn voortdurend te schakelen en de gevolgen van keuzes kunnen overzien. Maar hoe doe u dat? Als aan de ene kant de bedrijfsresultaten niet voldoen aan de prognose, de Ondernemingsraad voortdurend aan uw jas trekt en het ziekteverzuim tot zorgwekkende hoogte stijgt?

Wij geven u handvatten om weer rust en overzicht te krijgen. En wij kruipen in de huid van de ‘hofnar’. Hij zegt wat al die anderen wellicht niet durven of kunnen zeggen. Op open en integere wijze houden wij u een spiegel voor. U neemt weer weloverwogen beslissingen en u houdt de regie.

Gespreksruimte Groningen

Schrijf ons
Powered by

Copyright © 2021, reflektis & Rob Vens