Conflicten in de zakelijke sfeer?
Oplossen kan! Wij helpen!

Mediation

Hulp bij alle zakelijke conflicten

Rob Vens Mediators & Partners is gespecialiseerd in arbeids- en zakelijke conflicten, bijvoorbeeld die waarbij complexe ICT of zakelijke aspecten een rol spelen of conflicten tussen OR en directie. Voortslepende ruzies en spanningen in verpleeginrichtingen of woongemeenschappen? Mediation kan in de meeste gevallen leiden tot een oplossing van spanningen die soms al vele jaren voortsleepten.

Coaching

Beter omgaan met conflicten en effectiever functioneren

Bij Rob Vens Mediators & Partners zetten we coaching in om mensen verder te helpen. Het kan gaan om begeleiding bij het oplossen van (langlopende) conflicten, om ondersteuning bij ‘agile’ werken en om ‘executive coaching’: een vorm van coaching die bestuurders helpt om weer vat te krijgen op de organisatie en hun eigen rol daarin.

Onderhandelen

Succesvol uw doelen helpen bereiken

Onderhandelen doet Rob Vens Mediators & Partners voor verschillende partijen zoals vakbonden, ondernemingsraden, medezeggenschapsraden, of verenigingen en clubs. We treden op als gecertificeerd registeronderhandelaar. Namens of samen met opdrachtgever(s) streven we altijd naar het beste resultaat. En bij dat resultaat houden we altijd in het oog dat het realistisch, en dus duurzaam uitvoerbaar is, ook op langere termijn.

Overtuigd van een oplossing

Het verbaasde ons hoe vaak en hoe makkelijk ook heel heftige conflicten op te lossen zijn. Door een simpele aanpak van luisteren en ruimte geven voor het verhaal, en een beroep doen op de bijna altijd aanwezige creatieve wil tot een oplossing, komen partijen voldoende dicht bij elkaar om tot zinvolle afspraken te komen en en het conflict achter zich te laten. Het conflict is niet meer de oorzaak van allerlei problemen zoals stress, verminderde productiviteit en kwaliteit, of zelfs het vertrek van waardevolle krachten.

Als specialist in arbeidsconflicten en conflicten waarin zakelijke, persoonlijke of complexe bedrijfs- en ICT-aspecten een bevredigende oplossing van het conflict bemoeilijken is Rob Vens Mediators & Partners een veel gevraagde partner. Met bemiddelingen, mediation, conflict coaching en onderhandelen helpen wij partijen bij elkaar te komen.

Wij zijn actief in een netwerk van mediation professionals, in de lokale, nationale én internationale markt. Wij zijn al vele jaren actief op alle niveaus van organisaties (van board-level tot werkvloer) en met particulieren.

Powered by

Copyright © 2021, reflektis & Rob Vens