Diensten >> Kosten >>

"Maar hoe zit het met de kosten?"

Over het algemeen zijn de kosten van een mediation veel lager dan wanneer u het juridische traject in moet. Dat is één van de redenen waarom ook vanuit de overheid mediations sterk gestimuleerd worden en de verplichting tot mediation of arbitrage wordt genoemd in de meeste contracten tussen opdrachtgevers en -nemers.

Verdeling over de partijen

In de meeste gevallen worden de kosten pondspondsgewijs (naar evenredigheid) gedeeld door de opdrachtgevers behoudens afwijkende afspraken hierover tijdens de mediationprocedure. Bijvoorbeeld er is een conflict tussen een bedrijf en een klant over de levering van een bepaalde dienst. Vaak is mediation of arbitrage ook expliciet genoemd in het contract tussen beide partijen.

Afwijkende afspraken worden vaak gemaakt bij conflicten tussen bedrijven of overheden en privé personen, zoals overlastconflicten. Hier betaalt het bedrijf of overheid de kosten van de bemiddeling, echter ook in deze situatie bewaken wij streng de onpartijdigheid van de bemiddeling!

Wij behouden ons het recht voor te werken met een voorschotdeclaratie; indien van toepassing worden hierover separate afspraken gemaakt.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. De algemene voorwaarden zijn geplaatst op onze website: Algemene Voorwaarden. Op uw eerste verzoek zenden wij u onze algemene voorwaarden toe. Daarnaast zijn de ADR gedragsregels en ADR procedure vereisten van toepassing. Deze staan gepubliceerd op de website van het ADR International Register: ADR Register.