Diensten >> Kosten >>

"Maar hoe zit het met de kosten?"

Prijzen die genoemd worden op onze site zijn excl. 21% btw (tenzij expliciet anders aangegeven).


Over het algemeen zijn de kosten van een mediation veel lager dan wanneer u het juridische traject in moet. Dat is één van de redenen waarom ook vanuit de overheid mediations sterk gestimuleerd worden en de verplichting tot mediation of arbitrage wordt genoemd in de meeste contracten tussen opdrachtgevers en -nemers.

Verdeling over de partijen

In de meeste gevallen worden de kosten pondspondsgewijs (naar evenredigheid) gedeeld door de partijen/opdrachtgevers behoudens afwijkende afspraken hierover tijdens de mediation procedure. Bijvoorbeeld er is een conflict tussen een bedrijf en een klant over de levering van een bepaalde dienst. Vaak is mediation of arbitrage ook expliciet genoemd in het contract tussen beide partijen.

Afwijkende afspraken worden vaak gemaakt bij conflicten tussen bedrijven of overheden en privé personen, zoals overlast conflicten. Hier betaalt het bedrijf of overheid een deel of alle kosten van de bemiddeling, echter ook in deze situatie bewaken wij streng de onpartijdigheid van de bemiddeling! Ook bij arbeidsconflicten worden de kosten meestal door de werkgever gedragen.

Van belang voor privé personen kan zijn dat kosten voor mediation geheel of gedeeltelijk vergoed kunnen worden door uw verzekering. Informeer bij uw verzekeraar of deze kosten in aanmerking komen.


Welke kosten hebben we het dan over?


De kosten voor een bemiddeling bestaan uit:

  1. Het uurtarief van de mediator. Denk er om dat hier niet alleen de tijd onder valt die besteed wordt aan de gesprekken en telefonisch contacten, maar ook de overige tijd die de mediator besteedt aan het opstellen van de overeenkomsten, communiceren met derden, enz.
    Uurtarief 2024: 160 euro.
  2. Kosten zoals reiskosten (€ 0,23 per kilometer), of de huur van een gespreksruimte (variabel).
  3. Kantoorkosten. Dit is een vast percentage van 5% van het netto factuurbedrag.
  4. Eventuele andere kosten, zoals een toevoeging of ingewonnen specialistisch juridisch advies.


Uiteraard zijn wij transparant over gemaakte en (eventueel) nog te maken kosten, en houdt u volledige controle over uw portemonnee.

Wij behouden ons het recht voor te werken met een voorschot declaratie; indien van toepassing worden hierover separate afspraken gemaakt.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. De algemene voorwaarden zijn geplaatst op onze website: Algemene Voorwaarden. Op uw eerste verzoek zenden wij u deze toe. Daarnaast zijn de ADR gedragsregels en ADR procedure vereisten van toepassing. Deze staan gepubliceerd op de website van het ADR International Register: ADR Register.