Diensten >> Mediation >>

Waarom mediation?

Mediation is een verbazingwekkend effectieve techniek om conflicten op te lossen. Het voorkomt in de meeste gevallen (zo’n 75%!) dat een juridische procedure nodig is. Dit bespaart u niet alleen veel geld maar vooral ook veel ellende en zorgen. Een rechtsgang voelt zelden als “eerlijk” en bevredigend, in tegenstelling tot een mediation waarin meestal alle partijen met een opgelucht gevoel uit elkaar gaan.

Welke conflicten komen wij zoal tegen?

  • Conflicten in familiebedrijven.
  • Conflicten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.
  • Conflicten in de samenwerking, tussen bijvoorbeeld aandeelhouders en directies, over bijvoorbeeld de koers en de strategie van de onderneming. Vooral bij verandertrajecten kunnen conflicten aan de oppervlakte komen die de doelen van deze trajecten in gevaar brengen.
  • Conflicten tussen bedrijven of (semi-) overheden en burgers, bijv. over overlast, vergunningen en beleid

Dergelijke conflicten kunnen aanzienlijke schade aanbrengen. Denk aan kosten, imago-schade, of strategische doelen die in gevaar komen. Het tijdig inschakelen van een mediator die op de betrokken terreinen deskundig is kan dit voorkomen en het proces weer in beweging krijgen. Ook al is de mediator in dit geval volstrekt neutraal, de bekendheid met de materie maakt het proces een stuk eenvoudiger voor alle partijen.

Bij mediations waar complexe fiscale of juridische aspecten een rol spelen werken wij samen met deskundigen op de betrokken terreinen, zoals fiscalisten en juristen op de terreinen van arbeidsrecht, contractenrecht, huurrecht, omgevingsrecht, bestuursrecht, ambtenarenrecht, enz.. U wordt altijd bijgestaan door inhoudelijk deskundige mensen. Wij streven naar een compleet pakket aan deskundigheid om het proces tot een goed einde te brengen.