Diensten >>

DIENSTEN

Mediation en onderhandelen

Mediation en onderhandelen lijken op het eerste gezicht veel overeenkomsten te hebben, maar er is in ieder geval één groot verschil. Bij Mediation gaan we altijd uit van een zo goed mogelijke oplossing voor beide partijen, de mediator heeft daarin een volstrekt neutrale rol. Bij onderhandelingsprocessen is de (content-) onderhandelaar de vertegenwoordiger van één van de partijen in het conflict. Hij dient slechts één belang in het conflict.

Er is ook een vorm van onderhandelen die alle betrokken partijen dient. Hierbij treedt de onderhandelaar op als master-negotiator en is volstrekt onpartijdig.

Wij treden op als mediator en onderhandelaar in de meest uiteenlopende situaties en omstandigheden. Of het nu gaat om een begeleidende rol of het optreden als intermediair in een conflict. In overleg met u zoeken we de best passende aanpak. Wij bieden de volgende mogelijkheden:

 • Faciliterende mediation

  Mediator is niet inhoudelijk betrokken en faciliteerd alleen het proces

 • Evaluatieve mediation

  Mediator is ook inhoudelijk betrokken (deskundige partij)

 • Transformatieve mediation

  Mediator is niet inhoudelijk en ook niet procesmatig betrokken — onpartijdige derde.

 • Onderhandelen

  Hier onderscheiden wij twee vormen: Content negotiation ten dienste van één opdrachtgever en Master negotiation ten dienste van alle partijen (onpartijdig). Zie Onderhandelen.


Voor meer uitleg over de vormen van mediation kunt u dit artikel lezen: Verschillende soorten van mediation


Coaching

In sommige situaties helpt het om begeleid te worden bij het zoeken naar een oplossing. Als u er zelf niet uit komt biedt Rob Vens Mediators & Partners de begeleiding die bij u past. Wij zijn gespecialiseerd in, onder andere, conflict coaching, agile coaching en executive coaching.

Wilt u met ons sparren over uw hulpvraag? Neemt u dan contact met ons op. We helpen u graag verder.