• Coaching om verder te komen

    Bij Rob Vens Mediators & Partners zetten we coaching in om mensen verder te helpen. Het kan gaan om begeleiding bij het oplossen van (langlopende) conflicten, om ondersteuning bij ‘agile’ werken en om ‘executive coaching’: een vorm van coaching die bestuurders helpt om weer vat te krijgen op de organisatie en hun eigen rol daarin.

Conflict Coaching

Bij Rob Vens Mediators & Partners wordt u persoonlijk begeleid in het leren beheersen van interactiestrategieën en u ontwikkelt vaardigheden om op opbouwende wijze met conflicten om te gaan. De interactie met uw coach is veelal face-to-face, maar kan ook schriftelijk, telefonisch, of met videobellen plaatsvinden.
In het coaching traject werken we aan onderstaande aspecten.

  • Inzicht in de aard van een conflict verwerven of vergroten.
  • Een aanpak ontwikkelen om een conflict actief te managen.
  • Mogelijke communicatiepatronen en -gedragingen te exploreren en te oefenen.

De coach helpt u beter om te gaan met het conflict of de conflicten. Het doel van het coaching traject is persoonlijke groei, specifiek in de actuele context van lopende conflicten.