• Coaching om verder te komen

    Bij Rob Vens Mediators & Partners zetten we coaching in om mensen verder te helpen. Het kan gaan om begeleiding bij het oplossen van (langlopende) conflicten, om ondersteuning bij ‘agile’ werken en om ‘executive coaching’: een vorm van coaching die bestuurders helpt om weer vat te krijgen op de organisatie en hun eigen rol daarin.

Diensten >> Coaching >>

Conflict coaching

Bij Rob Vens Mediators & Partners wordt u persoonlijk begeleid in het leren beheersen van interactiestrategieën en u ontwikkelt vaardigheden om op opbouwende wijze met conflicten om te gaan. De interactie met uw coach is veelal face-to-face, maar kan ook schriftelijk, telefonisch, of met videobellen plaatsvinden.
In het coaching traject werken we aan onderstaande aspecten.

  • Inzicht in de aard van een conflict verwerven of vergroten.
  • Een aanpak ontwikkelen om een conflict actief te managen.
  • Mogelijke communicatiepatronen en -gedragingen te exploreren en te oefenen.

De coach helpt u beter om te gaan met het conflict of de conflicten. Het doel van het coaching traject is persoonlijke groei, specifiek in de actuele context van lopende conflicten.

Agile coaching

Agile werken staat ontzettend in het spotlicht. Vrijwel elk bedrijf is hier in meerdere of mindere mate mee bezig. Maar de resultaten in de praktijk vallen vaak tegen omdat door de sterk gegroeide populariteit van deze aanpak een noodzakelijke ingrediënt bijna homeopathisch verdund dreigt te raken: ervaring. Agile werken is niet het volgen van een recept! Wij zijn betrokken geweest bij het ontstaan van agile werken, en hebben dit tientallen jaren in de praktijk gebracht in veel succesvolle trajecten. Agile werken kán fantastisch goed werken, en wij helpen bij het invullen van de randvoorwaarden om de vruchten te plukken.

Executive coaching

Onder andere door ons werk als bedrijfsadviseur spreken wij de taal van de ‘board room’. Als lid van de directie of raad van bestuur staat u dagelijks onder druk en moet men in staat zijn voortdurend te schakelen en de gevolgen van keuzes kunnen overzien. Maar hoe doe u dat? Als aan de ene kant de bedrijfsresultaten niet voldoen aan de prognose, de ondernemingsraad voortdurend aan uw jas trekt en het ziekteverzuim tot zorgwekkende hoogte stijgt?

Wij geven u handvatten om weer rust en overzicht te krijgen. En wij kruipen in de huid van de ‘hofnar’. Die zegt wat al die anderen wellicht niet durven of kunnen zeggen. Op open en integere wijze houden wij u een spiegel voor. U neemt weer weloverwogen beslissingen en u houdt de regie.