Geschilleninstantie Zorgcontractering zeven keer in actie

Rob Vens
06-08-20 12:46 Commentaar
Geschilleninstantie Zorgcontractering zeven keer in actie

Van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering is zo weinig gebruik gemaakt dat een goede evaluatie van haar functioneren niet goed mogelijk is. Dat is te lezen in de evaluatie die eind juni door minister Bruins voor Medische Zorg naar de