Mediation zeer succesvol in strafzaken met jongeren

Rob Vens
02-12-20 11:27 Commentaar

De Raad voor de Rechtspraak heeft gerapporteerd dat maar liefst 94% van alle mediation-strafzaken met jongeren (jonger dan 18 jaar) succesvol is afgerond. Dat is erg goed nieuws, voor de mediation aanpak, maar natuurlijk vooral voor de betrokken jongeren en betrokken partijen. Er waren in de periode tussen 1 december 2019 en 1 november 2020 totaal 1095 strafzaken doorverwezen naar een mediationtraject. Daarvan waren er 227 jeugdzaken. Een aantal zaken kon ook de veroorzaakte schade meenemen in het traject. De doorlooptijd van een dergelijke mediation is ook kort, gemiddeld 13 dagen (bij andere mediation trajecten is de gemiddelde doorlooptijd 15 dagen).

Natuurlijk zullen er altijd zaken zijn die niet succesvol opgepakt kunnen worden in een mediation-traject, al is het alleen al omdat voordat een mediation kan starten beide partijen moeten instemmen. Die instemming alleen al draagt bij aan de betrokkenheid van beide partijen. Dat de uitkomst iets is waar partijen zelf een stem in hebben helpt ook.