Wat is conflict coaching?

Anders dan conflictoplossing zoals bij mediation, is het doel van conflict coaching beter leren om te gaan met conflicten in uw eigen leven en werk. Het gaat dus meer om inzicht in het eigen gedrag en dat van de betrokkenen in een conflict, of in situaties waarin regelmatig conflicten ontstaan.

Hierdoor wordt het omgaan met conflicten anders: minder ondergaan en er onder leiden, en meer beschikking hebben over handvatten en de mogelijkheden ruimte te creëren in het conflict voor zowel uzelf als de andere betrokkenen.

We kijken naar:

  • Perspectieven innemen in het conflict — door vanuit verschillende invalshoeken naar het conflict te kijken ontstaan nieuwe inzichten en ruimte.
  • Het verschil tussen effectief gedrag (het conflict kan in beweging komen) en ineffectief gedrag (het conflict escaleert of "bevriest").