Vijf initiatiefnemers hebben dit manifest opgesteld om beweging te krijgen in de trage beweging conflictbeheersing in onze maatschappij een volwaardige plek te geven. Wij mediators zien niet alleen de effectiviteit bij het oplossen van vaak onoplosbaar beleefde conflicten, maar ook dat de aanpak zee...

17-09-21 11:08 - Commentaar

Op de dag van midzomer 2021 presenteerde de MfN op haar website een set van initiatieven onder de noemer "nationaal stimuleringsplan mediation", die als nota aangeboden is aan de verantwoordelijk minister e...

27-07-21 12:03 - Commentaar

Bericht op nu.nl over de reactie van Rutte op recente bedreigingen.


Onder stress komen allerlei onderliggende conflicten vaak naar boven. Dit is in het klein zo, bijvoorbeeld in relaties als een partner ziek wordt, of bij een verbouwing. Dat is ook in het groot zo, op het landelijk of zelf globaal ni...

04-12-20 18:53 - Commentaar

De Raad voor de Rechtspraak heeft gerapporteerd dat maar liefst 94% van alle mediation-strafzaken met jongeren (jonger dan 18 jaar) succesvol is afgerond. Dat is erg goed nieuws, voor de mediation aanpak, maar natuurlijk vooral voor de betrokken jongeren en betrokken partijen. Er waren in de periode...

02-12-20 11:27 - Commentaar
Interview Robert Tettelaar

NMI = Nederlands Mediationinstituut (de voorloper van de MfN) MfN = Mediatorsfederatie Nederland FAS = vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators NIP = Nederlands Instituut van Psychologen NMv = Nederlandse Mediatorsvereniging ADR = Alternative Dispute Resolution


Robert Tettelaar is med...

06-08-20 12:46 - Commentaar
Geschilleninstantie Zorgcontractering zeven keer in actie

Van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering is zo weinig gebruik gemaakt dat een goede evaluatie van haar functioneren niet goed mogelijk is. Dat is te lezen in de evaluatie die eind juni door minister Bruins voor Medische Zorg naar de

06-08-20 12:46 - Commentaar

NOvA: ‘Mediationwet niet nodig’

Dat mediation werkt en in veel gevallen niet alleen goedkoper is dan een juridische procedure, maar ook een veel bevredigender resultaat oplevert voor alle betrokken partijen, is steeds duidelijker aan het worden. Mediation wordt dan ook steeds bekender en meer toegepa...

06-08-20 12:46 - Commentaar

Conflictescalaties door sociale media

Inleiding

Wij hebben al eerder aangegeven dat wij bedenkingen hebben bij het fenomeen "sociale" media. In dit artikel willen wij op basis van conflict-theorieën hier wat dieper op in gaan.

Politieke en culturele ontwikkelingen in de 21ste eeuw doen veel m...

06-08-20 12:46 - Commentaar

De escalatietrap van Friedrich Glasl

In dit artikel wordt een belangrijk model uitgelegd: de escalatietrap van Friedrich Glasl. Dit model wordt algemeen gebruikt om uit te leggen op welke wijze conflicten zich ontwikkelen, en op basis van het stadium (de "trede") in het conflict welke maatr...

06-08-20 12:46 - Commentaar

Dat maakt minister Dekker (Rechtsbijstand) bekend. Met het bedrag worden ’vernieuwende initiatieven uit de praktijk van de rechtsbijstand’ betaald, aldus de VVD-bewindsman. Dat geld gaat onder meer naar dienstverleners die naar nieuwe manier zoeken om geschillen op te lossen.

12-07-19 20:10 - Commentaar